.

Категория

Замърсяване

Златните мостове в Природен парк Витоша

12 Януари 2018

0

Рейтинг: 0

Категория

Замърсяване

Информация

Златните мостове в Природен парк Витоша

12 Януари 2018

0

Рейтинг: 0

Задръстване в защитена природна територия Златните мостове в Природен парк Витоша

07.01.2018г., неделя,13:55 часа, пет минути преди да изтече времето от 11:00 ч. до 14:00 ч., през което Кмета на Столична община е забранил влизането на частни МПС-та по шосето от кв.Бояна за Златните мостове, автоколоната от София не спира и се образувало задръстване.Атомобилния трафик и километрите паркирали частни МПС-та по шосето за Златните мостове отдавна са част от планинския пейзаж в Природен парк Витоша, който скоро ще стане лунен пейзаж.Причаната е в отмяната през 2012г. на асминистративната заповед на Кмета на Столична община за пълна забрана за влизане на частни МПС-та по шосето за Златните мостове и въвеждането на частична забрана само за часовете от 11:00 до 14:00 часа.В съчетание с липсата на контрол за спазване на кметската заповед.

Добави коментар

Коментари (0)